Codes Postaux en Balkhash

Codes postaux et des lieux dans Balkhash
Akkol B22
Akzhar B22
Bereke B22
Birlik B22
Bura B22
Karaoy B22
Koktal B22
Kuygan B22
Miyaly B22
Topar B22
Akdala B22
Arkar B22