Codes Postaux en Kokona

Codes postaux et des lieux dans Kokona
Agwada 961102
Ajuye 961102
Akolo 961102
Akware 961102
Amaha 961102
Amba 961102
Ambase 961102
Ang. Arume 961102
Ang. Doka 961102
Ang. Yaro 961102
Apawu 961102
Arusu 961102
Atama 961102
Bazariye 961102
Dari 961102
Doma 961102
Endo 961102
Garaku 961102
Gate 961102
Gudindi 961102
Gungu 961102
Gunka 961102
Gurgu 961102
Hadar 961102
Igwo 961102
Jenta 961102
Kabugu 961102
Kana 961102
Kandare 961102
Karu-Mada 961102
Kodo 961102
Kokona 961102
Kubero 961102
Kundami 961102
Kuture 961102
Lokogoma 961102
Mahuta 961102
Marke 961102
Maro 961102
Maute 961102
Ninkoro 961102
Noma 961102
Sabon Gida 961102
Sakwato 961102
Shabu 961102
Uken Bassa 961102